Søk om betalingsendring av kontrollgebyr

Det er viktig å merke seg at den som har fått utstedt gebyret må stå som klager ved utfylling av skjema

Personlige opplysninger
Fødselsdato
Informasjon om gebyret
Jeg vil søke om

Om kontrollgebyr

Kjøp og aktivering av elektroniske billetter skal skje før ombordstigning. Alle typer mobilbilletter skal være kjøpt og aktivert før du går om bord i toget.

Passasjerer som ved kontroll ikke har stemplet eller på annen måte gyldig billett, aktivert elektronisk billett eller gyldig mobilbillett, vil bli ilagt et gebyr fastsatt av Samferdselsdepartementet. Hvis du ikke har lastet ned mobilbilletten og ikke får gjort det for eksempel fordi du er i et område uten mobildekning, venter kontrolløren til du får lastet den ned. Da skal du ikke få kontrollgebyr, selv om du befinner deg i et område uten dekning når kontrolløren kommer.

Gebyret er pr. d.d. kr. 1150,-

Om man derimot under kontroll aksepterer ileggelsen, kan denne gjøres opp på stedet og avgiften reduseres til kr. 950,- Vy anser i slike tilfeller saken som oppgjort og avsluttet.

Billettkontroll og -gebyr er hjemmel i Transportvilkårene

Aktivering av elektroniske billetter
Som bruker av elektroniske billetter har du selv ansvaret for å sjekke at din billett er gyldig før du går om bord i toget.

Mobilbilletten
Mobilbillett skal være gyldig før du går om bord på toget.
Merk! Kjøpes det mobilbillett til en spesifikk avgang er det ikke mulig å benytte den på andre avganger.

  • Du må ha gyldig billett før du går om bord
  • Skjermen må være leselig og du må ha nok batteri på din telefon/nettbrett så lenge reisen varer
  • Dersom du har kjøpt billett til andre med din mobil, er det du som disponerer billettene. Din mobil må derfor være tilgjengelig for ditt reisefølge ved kontroll av billettene