Vil du søke om refusjon?

Ved forsinkelse eller kansellering, kan du søke om prisavslag, erstatning for utlegg til taxi eller annen transport, og andre utgifter i forbindelse med forsinkelsen/kanselleringen.

Prisavslag på togbillett

Skal du søke om kun prisavslag på togbillett trykk på knappen under. Les vilkårene før du søker.

Be om prisavslag

Erstatning/reklamasjon

Skal du søke om erstatning for utlegg til for eksempel taxi, annen transport m.m., eller for både prisavslag og andre utlegg, trykk på knappen under. Les vilkårene før du søker.

Be om erstatning

Vilkår for prisavslag og erstatning

Du har rett til å få 50 % av billettprisen refundert ved:

  • Forsinkelse på over 60 minutter med Vys tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/ Stavanger, samt Trondheim og Bodø.
  • Forsinkelse på over 30 minutter på alle andre tog. Reisende med periodebillett gis refusjon for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt ovenfor, men delt på antall dager periodebilletten er gyldig for. Maksimal samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50 % av billettens kjøpspris.

Det kan ikke kreves refusjon av billettprisen dersom du var blitt varslet om forsinkelser på 30/60 minutter allerede før billetten ble kjøpt.

I situasjoner der du må ta i bruk alternativ transport eller får andre utgifter i forbindelse med forsinkelse eller kansellering av tog, kan du få refundert hele eller deler av utleggene. Dette må gjøres skriftlig med vedlagt dokumentasjon innen tre måneder etter hendelsen.