Se hvordan tog, buss, bil og fly påvirker miljøet vårt

Henter inn kalkulator …

Tog

0,0kg CO2e

Basert på en strekning på 0 km.

0,0 kg CO2 e (klima)
0,0 kWh (energi)

Hvor fullt er toget?

Gjennomsnitt: 0%

Denne strekningen består av:

  • 0 km el-tog
  • 0 km dieseltog

Buss

0,0kg CO2e

Basert på en strekning på 0 km.

0,0 kg CO2 e (klima)
0,0 kWh (energi)

Hvor full er bussen?

Gjennomsnitt: 0%

Utslippene baserer seg på de bussene som kjører lange distanser, det vil si dieselbusser.

Bil

0,0kg CO2e

Basert på en strekning på 0 km.

0,0 kg CO2 e (klima)
0,0 kWh (energi)

Hvor full er bilen?

Gjennomsnitt: pers

Fly

0,0kg CO2e

Basert på en strekning på 0 km.

0,0 kg CO2 e (klima)
0,0 kWh (energi)

Hvor fullt er flyet?

Gjennomsnitt: 0%
Strekningen mellom Trondheim og Støren trafikkeres med både eltog og dieseltog. Miljøkalkulatoren tar utgangspunkt i at det kjøres dieseltog mellom Trondheim og Støren dersom du tar en reise som kun trafikkeres med lokaltog.

Hvordan blir strømmen produsert?
Mer informasjon

Dette påvirker miljøbelastningen for el-tog og el-bil . Nordisk strømmiks er valgt som standard fordi vi til tider må importere strøm.
Vy kjøper opprinnelsesgarantier for at det skal produseres like mye fornybar strøm som det togtrafikken forbruker.

Hva har dette å si for miljøet?

Hva er CO 2 ?

Mer informasjon
  • CO 2 ekvivalenter er en samlebetegnelse for klimagasser. Klimagasser er blant annet karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 og lystgass (N 2 O).
  • Menneskeskapte utslipp av klimagasser skyldes i hovedsak forbrenning av fossile brensler (kull, olje, gass). Avskoging av tropiske strøk bidrar også til økte utslipp.
  • Klimagassene påvirker energibalansen og klimaet på jorda ved at de relativt lett slipper inn solstråling, mens de tar opp (absorberer) utgående varmestråling fra jorda. Jorda tar altså opp mer energi fra sola enn den slipper ut.
  • I Norge slipper hver person ut ca 11 tonn klimagasser hvert år.

Hva mener vi med energi (kWh)?

  • Dette sier hvor mye energi dette fremkomstmiddelet forbruker på denne strekningen, direkte og indirekte.
  • 1 kWh er det samme som når en glødepære på 40W lyser konstant i 25 timer eller når en LED lyspære på 10W lyser konstant i 100 timer.
  • Siden 1990 har det vært en økning på 30-40 prosent både i energibruk og utslipp av klimagasser fra transport i Norge. Dette kommer blant annet av at tallet på personbiler og antall kjørte kilometer øker.